HomeΔιαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Δαπάνες διαχείρισης ΑΕΚΚ

Λήξη προσφορών 15/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Δαπάνες διαχείρισης ΑΕΚΚ

Συνοπτικός Τίτλος: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ / 43674/15-11-2023

Α/Α Διαγωνιστικής Διαδικασίας: 250149

Κωδικός CPV: 90513000-6,90650000-8

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ….

Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης

Τίτλος/Αντικείμενο: Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” υποέργο (6) “Δαπάνες διαχείρισης ΑΕΚΚ της Πράξης Αστικής Αναζωογόνησης του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, με διάρκεια τέσσερα (4) έτη, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 591.514,52 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 477.027,84

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ