HomeΕιδήσεις

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία (άρθρου 27 του ν. 4412/2016) και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00.

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναρτήθηκε η διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία (άρθρου 27 του ν. 4412/2016) και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).