HomeΕιδήσεις

Θεσσαλονίκη: «Καμία περαιτέρω καθυστέρηση» από την επαναπροκήρυξη του έργου στην 6η προβλήτα του λιμανιού, σύμφωνα με πηγές της διοίκησης ΟΛΘ

Γιατί επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Θεσσαλονίκη: «Καμία περαιτέρω καθυστέρηση» από την επαναπροκήρυξη του έργου στην 6η προβλήτα του λιμανιού, σύμφωνα με πηγές της διοίκησης ΟΛΘ

Τη διαβεβαίωση ότι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την προβλήτα 6 του λιμένος της Θεσσαλονίκης δεν θα δημιουργήσει καμία περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, δίνουν πηγές της διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ, σύμφωνα με τις οποίες η επιλογή του προσωρινού αναδόχου θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2024.

Κατά τις ίδιες πηγές, η όλη διαδικασία «τρέχει» με τρόπο που διασφαλίζεται «το συμφέρον του συνόλου των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού Δημοσίου». Άλλωστε, διευκρινίζουν, για να προχωρήσει η κατασκευή του έργου, απαιτείται να προηγηθεί η ολοκλήρωση της έγκρισης του Master Plan και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΘ Α.Ε (λεπτομέρειες παρακάτω), με την έκδοση του απαιτούμενου Προεδρικού Διατάγματος.

Γιατί αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού;

Οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για την απόφαση της επαναπροκήρυξης ήταν, κατά τις ίδιες πηγές, οι επιταγές του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης λιμένων, αλλά και οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσαν διεθνή γεγονότα, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα οποία οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών οικοδομικών υλικών.

Αναλυτικότερα, ως προς το πρώτο -λένε- η νέα νομοθεσία για τη ρύθμιση θεμάτων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το λιμάνι του Πειραιά, «υποχρέωσε μεταξύ όλων των άλλων λιμένων και την ΟΛΘ Α.Ε. να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση επικαιροποιημένο Master Plan και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πριν από την έναρξη υλοποίησης του Έργου “Προβλήτας 6, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής”».

Κατά τις πηγές της διοίκησης της ΟΛΘ, ήταν συνεπώς η απόφαση του ΣτΕ, που ανέστειλε το προηγούμενο διάστημα την εκκίνηση του έργου επέκτασης της προβλήτας 6. Περιγράφοντας τις ενέργειες που έγιναν, στο πλαίσιο των νέων αυτών δεδομένων, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι το επικαιροποιημένο Master Plan κατατέθηκε από την ΟΛΘ Α.Ε τον Δεκέμβριο του 2022 και η ΣΜΠΕ τον Μάρτιο του 2023. Η έγκριση του Master Plan και της ΣΜΠΕ της ΟΛΘ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί, όπως προαναφέρθηκε, με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

Ως προς τον δεύτερο παράγοντα, επισημαίνεται πως η απόφαση του ΣτΕ και τα απρόβλεπτα γεγονότα διεθνών διαστάσεων, όπως η πανδημία και ο πόλεμος, οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών υλικών και συνεπώς το κόστος αναφοράς του έργου διαμορφώνεται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα, σε σχέση με το προηγούμενο τεύχος της διακήρυξης. Υπενθυμίζεται πως με βάση τη σύμβαση παραχώρησης, το ελληνικό Δημόσιο όρισε το ύψος της υποχρεωτικής επένδυσης της επέκτασης της προβλήτας 6 στα 130 εκατ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας

Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω, το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμπέσει με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, διαμορφώνεται ως εξής:

*Στις 22 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο (προθεσμία υποβολής φακέλου πρώτου σταδίου)

*Στις αρχές του 2024 διαβιβάζεται η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (δεύτερο στάδιο).

*Εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 θα πρέπει να υποβληθούν οι οικονομικές προσφορές (προθεσμία υποβολής φακέλου δεύτερου σταδίου)

*’Αμεσα -ήτοι επίσης μέσα στο πρώτο τρίμηνο- θα γίνει και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου.

Όπως επισημαίνουν οι πηγές της ΟΛΘ, κατά την πρόσφατη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την επαναπροκήρυξη του έργου ελήφθησαν υπόψη οι παράγοντες που έχουν αλλάξει, για την αναθεώρηση του Φακέλου Οριστικής Μελέτης και των τευχών του διαγωνισμού (https://www.thpa.gr/el/pier6_exp-2/), επισπεύδοντας την υλοποίηση του έργου με την υποβολή βέλτιστων οικονομικών προσφορών.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης τον Μάρτιο του 2018 έως και τον Ιούλιο 2023 η ΟΛΘ Α.Ε. έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 67,6 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 44,01 εκατ αφορούν επενδύσεις πέραν των υποχρεωτικών και 23,6 εκατ. υποχρεωτικές επενδύσεις.

Τι περιλαμβάνει το έργο στην 6η προβλήτα

Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού, τo έργο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες:

-Κατασκευή νέου, πρόσθετου κρηπιδότοιχου, ως ευθεία προέκταση του υπάρχοντος κρηπιδότοιχου 26, με ελάχιστο συνεχές μήκος 513 μέτρων, εκ των οποίων τα 400 μέτρα τουλάχιστον, θα παρέχουν ελάχιστο βάθος -16.50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας

-Κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, πλάτους τουλάχιστον 258 μέτρων, παράλληλα με τον νέο κρηπιδότοιχο.

-Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του νέου κρηπιδότοιχου και του αντίστοιχου χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβανομένων: της βυθοκόρησης του διαύλου ναυσιπλοΐας και του κύκλου ελιγμών των πλοίων με ελάχιστο βάθος – 16,50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας, των δαπέδων του χερσαίου χώρου, καθώς και των απαραίτητων δικτύων επικοινωνιών και υπηρεσιών.

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται ενδεικτικά σε 36 μήνες από την ημερομηνία έναρξής του.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός και τα οφέλη της επέκτασης

Η προβλήτα 6 άρχισε να δημιουργείται το 1975, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των έργων εκβάθυνσης και επιχωμάτωσης της βάσης της ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1990. Ο δε σχεδιασμός για την επέκτασή της, ώστε το λιμάνι να μπορεί να υποδέχεται μεγαλύτερα πλοία, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του στις διεθνείς θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, «μετράει» ήδη δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας (για την οποία η πρόσκληση είχε δημοσιευτεί στις 31 Δεκεμβρίου 2019) ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 ότι ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία «MYTILINEOS SA- ROVER MARITIME SL- HDK SA».

Σε σχετική ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ αναφερόταν ότι το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, κατά το συγκεκριμένο στάδιο του διαγωνισμού, αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. βάσει της σύμβασης παραχώρησης με το ελληνικό Δημόσιο.

Στην ανακοίνωση υπογραμμιζόταν ακόμα ότι το έργο πρόκειται να αναβαθμίσει τη θέση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels), χωρητικότητας έως 24.000 TEUs (μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων).

Η ανακοίνωση περιλάμβανε και τα ευρήματα έρευνας της Deloitte, σύμφωνα με την οποία το έργο επέκτασης της Προβλήτας 6 κατά την περίοδο υλοποίησης του (2022-2025), έχει υπολογιστεί ότι:

-Δημιουργεί ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατ. ευρώ σε όλο οικοσύστημα του λιμένος που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την επέκταση του Προβλήτα 6, με το ποσό αυτό να αφορά στο ίδιο το λιμάνι, αλλά και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταφορών.

-Ενισχύει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους άνω των 35 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

-Παράγει προστιθέμενη αξία άνω των 90 εκατ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο κατασκευής, συνεισφέροντας στο ΑΕΠ της χώρας. Στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης.

Κατά τη δε περίοδο 2026-2035, η δεκαετής πλήρης λειτουργία του «Προβλήτα 6» αναμένεται να:

-Δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατ. ευρώ σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιμένος, η οποία περιλαμβάνει συνεργαζόμενες εταιρείες όπως προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταφορών.

-Ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους άνω των 55 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

-Παράξει προστιθέμενη αξία άνω των 177 εκατ. ευρώ ετησίως, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας.

-Στηρίξει άμεσα και έμμεσα την δημιουργία άνω των 4.000 θέσεων εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ