HomeΕιδήσεις

Πλατφόρμα GIS Ενεργειακής Παρακολούθησης και Υπολογισμού Ανθρακικού Αποτυπώματος Κτιρίων και Εγκαταστάσεων ΟΤΑ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μέτρου “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” και χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πλατφόρμα GIS Ενεργειακής Παρακολούθησης και Υπολογισμού Ανθρακικού Αποτυπώματος Κτιρίων και Εγκαταστάσεων ΟΤΑ

Το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» υλοποιεί το έργο «Ενεργειακή Παρακολούθηση και Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος Κτίριων και Εγκαταστάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μέτρου “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” και χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εγκατάσταση σε 4 Δήμους-μέλη (Θηβαίων, Καλαμάτας, Μεσσήνης και Χάλκης)της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ μιας ψηφιακής πλατφόρμας GIS (Geographic Information System – Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών), η οποία θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και θα υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα αυτών, με σκοπό να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο εποπτείας των υποδομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εφαρμογή της πλατφόρμας δύναται να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων, βοηθώντας τους Δήμους να σχεδιάσουν στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και διαχείρισης, μειώνοντας παράλληλα τις καταναλώσεις, το κόστος και το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Με τον τρόπο αυτό οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών τους, καθώς και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης για τη μείωση των αέριων εκπομπών μέχρι το 2050.

Τα ενεργειακά στοιχεία των κτιριακών υποδομών (π.χ. καταναλώσεις πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων καυσίμων) μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα, με την εγκατάσταση ειδικών εργαλείων-αισθητήρων. Με την καταχώρηση των δεδομένων στην πλατφόρμα, θα παρέχονται πληροφορίες (π.χ. ακριβής θέση του κτιρίου, χρήση, είδος, ημερομηνία κατασκευής) για την εκάστοτε υποδομή και θα δίνεται η δυνατότητα προβολής των δεδομένων σε διάφορες μορφές, όπως σε πίνακες, καρτέλες και διαδραστικούς χάρτες.

Τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από τα δεδομένα, θα παρουσιάζονται είτε μεμονωμένα, καταδεικνύοντας τις πραγματικές ανάγκες κάθε κτιρίου, είτε συνδυαστικά, παρέχοντας πλήρη εικόνα της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διευκολύνοντας την παρακολούθηση των καταναλώσεων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Βασιζόμενοι στα στοιχεία αυτά, οι Δήμοι προσδοκούν στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων τους και την καλύτερη διαχείρισή τους. Παράλληλα, θα μπορούν να προγραμματίσουν ενέργειες, να προβούν σε τεκμηριωμένες αποφάσεις και παρεμβάσεις, σχεδιάζοντας αποτελεσματικές ενεργειακές στρατηγικές για τον περιορισμό των ρύπων και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Επιπλέον, το έργο φιλοδοξεί στο να ενισχύσει και να συμπληρώσει τα υφιστάμενα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) που εξελίσσονται στους Δήμους, καθώς και όσα βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού τους.

Η δημιουργία της πλατφόρμας βασίζεται στην απλοποίηση της πολυπλοκότητας των πληροφοριών με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, ενώ παράλληλα η υιοθέτησή της από τους Δήμους θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μια νέα ψηφιοποιημένη εποχή, την εποχή των ‘Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities).

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας εναρμονίζεται πλήρως με το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, οι οποίες αφορούν σε θέματα Προστασίας του περιβάλλοντος, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Αειφορίας και Κυκλικής Οικονομίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τα μέλη της για να υλοποιήσουν ενέργειες και δράσεις προς αυτές τις κατευθύνσεις. Η υλοποίηση της πρότασης συνδυάζει τους βασικούς σκοπούς του Δικτύου, αποτελώντας ένα εργαλείο προώθησης τοπικών στρατηγικών υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα συνάδει με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ επιχειρεί να ενισχύσει τους Δήμους στη μεταβατική φάση που βρίσκονται λόγω των νέων ενεργειακών-περιβαλλοντικών πολιτικών της Ε.Ε

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται σε συνεργασία με την DATAGRID

Το έργο «Ενεργειακή Παρακολούθηση και Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος Κτίριων και  Εγκαταστάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» του Χρηματοδοτικού Μέτρου “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” του Πράσινου Ταμείου. 

Προϋπολογισμός έργου: 50.000 €

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Δικαιούχος: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Δ.Τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ  ΠΟΛΗ»