HomeΕιδήσεις

«Ecodesign»: πιο φιλικά προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα

Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο οριστικοποίησε την διαπραγματευτική του θέση για τις συζητήσεις με το Συμβούλιο σχετικά με νέα νομοθεσία που θα καταστήσει τα προϊόντα στην ΕΕ πιο βιώσιμα.

«Ecodesign»: πιο φιλικά προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα

Προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που επισκευάζονται, αναβαθμίζονται και ανακυκλώνονται πιο εύκολα
Να δοθεί προτεραιότητα στις απαιτήσεις βιωσιμότητας για π.χ. χάλυβα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα, ελαστικά, χημικές ουσίες
Θα πρέπει να απαγορεύεται η καταστροφή απούλητων ρούχων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο οριστικοποίησε την διαπραγματευτική του θέση για τις συζητήσεις με το Συμβούλιο σχετικά με νέα νομοθεσία που θα καταστήσει τα προϊόντα στην ΕΕ πιο βιώσιμα.
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν στην ολομέλεια του ΕΚ έκθεση που εκπονήθηκε από την επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ για βιώσιμα προϊόντα, με 473 ψήφους υπέρ, 110 κατά και 69 αποχές.

Στην διαπραγματευτική τους εντολή, οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν ενίσχυση των μέτρων που προτείνει η Επιτροπή για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων και καλύτερη ενημέρωση για τους καταναλωτές.

Η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος δεν πρέπει να περιορίζεται βάσει σχεδιασμού. Οι ενημερώσεις λογισμικού, τα αναλώσιμα (π.χ. φυσίγγια μελάνης, λαμπτήρες, μαξιλάρια καφέ), τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα για κατάλληλο χρονικό διάστημα. Ένα νέο «διαβατήριο προϊόντος» που θα περιέχει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες θα δημιουργηθεί για να αυξηθεί η διαφάνεια και να παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές.

Το κείμενο ζητά από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον καθορισμό απαιτήσεων βιωσιμότητας για ορισμένες ομάδες προϊόντων στα επικείμενα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού, όπως ο σίδηρος, ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα έπιπλα, τα ελαστικά, τα απορρυπαντικά, τα χρώματα, τα λιπαντικά και οι χημικές ουσίες. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να απαγορευθεί η καταστροφή των απούλητων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Alessandra Moretti (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Είναι καιρός να τελειώσει το μοντέλο ‘take, make, dispose’ το οποίο είναι τόσο επιβλαβές για τον πλανήτη μας, την υγεία μας και την οικονομία μας. Ο νόμος αυτός θα διασφαλίσει ότι τα νέα προϊόντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να αποφέρουν οφέλη για όλους, να σέβονται τα όρια του πλανήτη μας και να προστατεύουν το περιβάλλον. Τα βιώσιμα προϊόντα θα γίνουν ο κανόνας, επιτρέποντας στους καταναλωτές να εξοικονομούν ενέργεια, να διευκολύνουν τις επισκευές και να κάνουν έξυπνες περιβαλλοντικές επιλογές όταν ψωνίζουν – εξοικονομώντας χρήματα μακροπρόθεσμα.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει συζητήσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με την τελική μορφή του νόμου.

Σχετικές πληροφορίες

Στις 30 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για βιώσιμα προϊόντα και για την κατάργηση των ισχυόντων κανόνων που εστιάζουν μόνο στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα ισχύουν για όλα σχεδόν τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα φάρμακα και τους ζωντανούς οργανισμούς. Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και μια πρόταση για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση.

Εγκρίνοντας την παρούσα έκθεση, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για την οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας μέσω της προώθησης βιώσιμων προϊόντων και παραγωγής της ΕΕ και για τη στήριξη της μετάβασης σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, όπως εκφράζεται στις προτάσεις 5(1), 5(7), 5(10), 11(1) και 11(2) των τελικών προτάσεων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Σύνδεσμοι
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (12.7.2023)
Μαγνητοσκοπημένη συζήτηση στην ολομέλεια (11.7.2023)
Φάκελος διαδικασίας
Νομοθετική αμαξοστοιχία
Μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ – «Ecodesign for sustainable products» (Ιούλιος 2023, στα αγγλικά)
Ενημέρωση της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ – «Ecodesign for sustainable products» (Ιούνιος 2023)
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ