Κατηγορία: Διαγωνισμοί

1 2 3 71 20 / 1402 POSTS
Υπηρεσία : Λειτουργία ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΧΥΤΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια ενός (1) καδοπλυντηρίου του Δήμου Δράμας ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων αντικατάστασης αγωγών αρδευτικών δικτύων" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια και εγκ/ση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 499,72 kW επί εδάφους στο αγροτεμάχιο 237 στην Τοπική Κοινότητα Καταχά, Δημοτική Ε [...]
Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια, εγκ/ση και θέση σε λειτουργία συστ/τος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχ/ση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου Τ [...]
Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης Δήμου Κατερίνης (2022) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Εκπόνηση οριστικών μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και μελέτης Σήμανσης - Ασφάλισης στο οδικό τμήμα "Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (Τμήμα 30.01)" του Κάθετου Α [...]
Έργο "Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Ανακατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ ΚΟΤΡΩΝΑ" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Οργανισμός ΛΟΙΠΟΙ Αριθμός Διακήρυξης W16/102021 Υπεύθυνος κος Γιαννάτος Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr [...]
Έργο "Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του Δήμου ΠΑΓΓΑΙΟΥ" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Οργανισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αριθμός Διακήρυξης Υπεύθυνος κος Μνηματίδης Διεύθυνση www.promitheus.gr Τηλέφωνο [...]
Προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών - ενός αυτοκινούμενου πλλυντηρίου κάδων και ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτ [...]
Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελεέγχου διαρριών (τηλεελέχου - τηλεχειρισμός) παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών [...]
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων και απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κα [...]
Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις, για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για τα έτη 2022-2023 ΔΕ [...]
Έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου" με Ιδιωτικό Φορέα [...]
1 2 3 71 20 / 1402 POSTS