Κατηγορία: Διαγωνισμοί

1 2 3 16 20 / 319 POSTS
Προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων του ΟΑΚ ΑΕ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια κάδων απορριμάτων και καλαθάκια για ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης για ένα έτος ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλατώσεων του Δήμου Λέρου ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για 36 μήνες και έως 30/11/2023, στο πλαίσιο της Πράξης "Μηχανισμός Στήριξης Ε [...]
Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβ/ντος και την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και ετήσια αναθεώρηση του σχεδί [...]
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξη [...]
Εκπόνηση της μελέτης "Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβ [...]
Έργο "Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar), στην [...]
Προμήθεια 12 αντλιών για τον εξοπλισμό δοσομέτρησης για υποχλωριώδες νάτριο στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) Αχαρνών ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου για 12 μήνες ήτοι λειτουργία και συντήρηση των εγκ/σεων επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκονται στη [...]
ΜΕΤΑΘΕΣΗ-Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης - μανσόν, φλαντζοζιμπώ αγκύρωσης, ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου, φρεάτια βαννών (ΑΔΑ 6ΡΨΔ46Ψ84Ψ-Λ3Θ) (μετάθ [...]
Έργο "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Εκπόνηση της μελέτης "Ανάδειξη και αξιοποίηση του Κτιρίου Τελωνείου στο Ενετικό Λιμάνι Ρεθύμνου καθώς και του περιβ/ντος χώρου" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Εκπόνηση μελέτης "Ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τον καθαρισμό χρήσεων γης και ορών προστασίας των περιοχών ΠΕΠ 1,2,3 και ΠΕΠΔ ΑΦΤ σε εξειδικευση κα [...]
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης Μηχανισμού Ενεργειακής Συμβουλευτικής προς τους πελάτες Χαμηλής Τάσης Οργανι [...]
Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ. γ ια τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Λειτουργία της Κοινής Εγκ/σης Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Ηράκλειας - Σιντικής για 2 έτη ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
1 2 3 16 20 / 319 POSTS