Κατηγορία: Διαγωνισμοί

1 2 3 6 20 / 117 POSTS
Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 10m3 με σύστημα πλύσης κάδων ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Έργο "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων επι της οδού 101 του Σχεδίυ Πόλεως" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Εργασίες : Επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Προμήθεια ψηφιακών μετρητών στάθμης και συσκευών τηλεμετρίας ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Κατασκευή δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Βαλτεσίνικου" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού Πάτμου ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Εφαρμογή Βιοενίσχυσης & Διαχείριση Περίσσειας Ιλύος από την ΕΕΛ Ζακύνθου ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Αποκατάσταση βλαβών δικτίων υποδομής Οικισμού Σουφλίου Δήμου Σουφλίου" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Έργο "Παράπλευρο δίκτυο ύδρευσης και παροχές στην οδό Ιωαννίνων της Δ.Ε. Ανατολής" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-Παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς, τελικής διάθεσης ή/και επεξεργασίας 25.000 τόνων αφυδατωμένης ιλύος που θα παραχθεί από τις Μονάδε [...]
Διαχ/ση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων - ογκωδών αποβλήτων (ΑΕΚΚ) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Έργο "Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής - αντλιοστάσια, ολοκλήρωση αγωγών συλλογής λυμάτων, αγωγός τελικής διάθεσης και φρεάτιο φόρτισής [...]
Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης και υδραυλικών εξαρτημάτων έτους 2020 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Προμήθειας απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και οχημάτων για τις ανάγκες των [...]
Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πατρέων ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
Προμήθεια κάδων - τροχήλατων καροτσιών απορριμμάτων 2020 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Λειτουργία και συντήρηση του Βιολογικού Καθαρισμού ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ   [...]
1 2 3 6 20 / 117 POSTS