Κατηγορία: Διαγωνισμοί

1 2 3 29 20 / 576 POSTS
Έργο "Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε Οικισμούς του ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της Χώρας για την αντιμετώπιση του φαινουμένου της λειψανδρίας - Υποέργο : Επέκταση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δ [...]
Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Εκπόνηση μελέτης "Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου : Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Κοζάνης" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Υπηρεσία διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ε.Ε.Λ. Αρτας έτους 2021 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Βύρωνα ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών οριοθέτησης κάδων ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Διαχείριση ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Καρδίτσας ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Κατασκευή βάθρων και έδραση γέφυρας τύπου Bailey - Διαμόρφωση προσβάσεων στο χείμαρρο Γαρδικιώτη επί του δρόμου Αμβρακιά - Αργυρό Πηγάδι" ΔΕΙ [...]
Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών και των αντιπλημμυρικών έργων του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΛΑΚΩΜΑ [...]
Έργο "Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου - 2019 (δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεμέτρηση - τηλέλεγχος)" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Εκπόνηση μελέτης "Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Οργανισμός Αριθμός Διακήρυξης 2841 Υπεύθυνος Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr Τηλέφωνο Λήξη [...]
Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
1 2 3 29 20 / 576 POSTS