Κατηγορία: Διαγωνισμοί

1 2 3 127 20 / 2533 POSTS
Έργο "Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης Δήμου ΟΙΧΑΛΙΑΣ" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης Μεσοχώρι - γεώτρηση Σομπέτη Κυνηγού" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Επέκταση δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 BAR) στην πόλη της Αρτας" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Διαχ/ση ογκωδών αποβλήτων οικιακής χρήσης που συλλέγονται με ευθύνη των Δήμων της Περιφ/κής Ενότητας Θεσ/νίκης για 2 έτη και δικαίωμα προαίρεσης για 2 [...]
Έργο "Αντικατάσταση εξτερικού υδραγωγείου από γεώτρηση ΙΤΕΑΣ έως ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ μετά των κλαδων και συνδετήρων αγωγών" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έλεγχος ποιότητος ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας κολυμβητικών υδάτων ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Υπηρεσίες διαχείρισης λυματολάσπης Ε.Ε.Λ. Δήμου Κασσάνδρας ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Υπηρεσία : Συντήρηση και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αγωγού Διάθεσης και αντλιοστασίων αυτού ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Υποέργο 1 "Διαμόρφωση νέου πλαισίου δεξιοτήτων δημοσίων υπαλλήλων, επικαιροποίηση Ειδικών Περιγραμμάτων θέσης Εργασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλ [...]
Εκπόνηση της μελέτης "Μελέτες επέκτασης αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100lt, κάδων μικροαπορριμμάτων για oργανικά απόβλητα 7lt και κάδων κομποστοποίησης ΔΕΙΤΕ ΕΔ [...]
Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
"Εργασίες αναπλάσεως όψεων και διαμορφώσεων για την προσβασιμότητα του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
ΔΙΟΡΘΩΣΗ-Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (ΑΔΑ 9ΒΥΠ46ΜΤΛΡ-Ξ0Ζ) (διόρθωση ΑΔΑ 6ΚΖΕ46ΜΤ [...]
Υπηρεσίες ενημέρωσης καταναλωτών για τις οφειλές τους και διακοπές υδροδότησης ακινήτων - επανασύνδεση, για 18 μήνες (326.658,16 ΕΥΡΩ) με δικαίωμα προ [...]
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-Εργο "Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Ρόδου" 64ΔΦΩ1Ρ-ΝΝΨ (τροποποίηση ΑΔΑ ΨΒΨΘΩ1Ρ-ΦΚΦ [...]
1 2 3 127 20 / 2533 POSTS