Κατηγορία: Διαγωνισμοί

1 69 70 71 72 73 80 1420 / 1590 POSTS
Κατασκευή της Β φάσης και αναβάθμιση της Εγκ/σης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κιλκίς ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια και Τοποθέτηση Ημιυπόγειων Κάδων Απορριμμάτων για το έτος 2021 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Παροχή Υπηρεσιών για την Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Παξών προς του νόμιμους χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ μέσω της ανάπτυξης συστήματος υπόγειας αποθήκευσης &am [...]
Έργο "Αποχέτευση του οικισμού Ποσειδωνίας Δήμου Λαυρεωτικής" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Κατασκευή υπογείων αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ Πηνειού, Δ.Δ. Καλοχωρίου - Χειμαδίου" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Εκπόνηση της μελέτης "Μελέτη σκοπιμότητας και προέγκριση χωροθέτησης για την κατασκευή Λιμενίσκου Σκαφών Αναψυχής Ν. Σαλαμίνας" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή τους ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Υπηρεσία λειτουργίας Ταχυδιϋλιστηρίου ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σε μονάδα επεξεργασίας ογκωδών και άλλων απορριμμάτων - μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που εναποτίθενται σε [...]
Δαπάνη παροχής υπηρεσιών βελτίωσης - αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης (εσωτ. - εξωτ.) και συντήρηση σημείων υδροληψίας και αντλιοστασίων Δήμου Αριστοτέλη [...]
Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης - μανσόν, φλαντζοζιμπώ αγκύρωσης, ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου, φρεάτια βαννών ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια :Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Παροχή υπηρεσίας για την χερσαία μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης ιλύος ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρτ/τας 12μ3 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Έργο "Κατασκευή κεντρικών συλλεκτήρων αποχέτευσης Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ" ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης στις κοινότητες της Δ.Ε. Αντιχασίων ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ [...]
1 69 70 71 72 73 80 1420 / 1590 POSTS