HomeΣυνεντεύξεις

Το νέο σύστημα Argus Panoptes

Κων/νος Στράτης CEO του Ομίλου Constrat Group

Το νέο σύστημα  Argus Panoptes

Για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που παρέχει στους χρήστες  η ψηφιακή πλατφόρμα Argus Panoptes μιλά σε συνέντευξη του στο  Water-Waste ο Διευθύνων Σύμβουλος της Constrat Group  κ.Κων/νος Στράτης.

 

Παράλληλα επισημαίνει ότι είναι καθήκον όλων μας να αφήσουμε στη νέα γενιά μια βιώσιμη πραγματικότητα.

Αναλυτικά στη συνέντευξη αναφέρει τα εξής:

 

-Τι είναι το σύστηµα Argus Panoptes;

Το Συντονιστικό Κέντρο Αποµακρυσµένης ∆ιαχείρισης Υποδοµών Argus και η Εθνική Ψηφιακή Πλατφόρµα Συγκέντρωσης Πληροφοριών Εποπτικού Ελέγχου Panoptes αποτελούν το ευφυές επιχειρησιακό κέντρο που δηµιουργήθηκε από την CONSTRAT Group.

 

Η ψηφιακή πλατφόρµα Panoptes που αποτελεί τον πύρινα της καινοτοµίας του Συντονιστικού Κέντρου Argus, εξασφαλίζει:

 

  • Τη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή των ζωτικών παραµέτρων λειτουργίας των συστηµάτων ύδρευσης & άρδευσης.
  • Την εκτέλεση χειρισµών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων των δικτύων ύδρευσης πόλεων, οικισµών, οικιακών ή επαγγελµατικών παροχών, αντλιοστασίων, δεξαµενών κ.λ.π..
  • Την άµεση ανταπόκριση σε προβλήµατα που διαπιστώνονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και διανοµής υδάτινων πόρων κάθε ∆ήµου, ∆.Ε.Υ.Α., ΤΟΕΒ ή άλλου Οργανισµού.
  • Την συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδοµένων.

Με βάση όλα τα παραπάνω, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε το Argus Panoptes ως τη λύση-κλειδί στην συνολική διαχείρισή των υδάτινων πόρων, αφού εξασφαλίζει άµεση πληροφόρηση µέσω αποµακρυσµένης παρακολούθησης και διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και τη παραγωγικότητα των συστηµάτων υποδοµής, µε έµφαση στον τοµέα της ύδρευσης και της άρδευσης.

-Ποιες ανάγκες οδήγησαν στη δηµιουργία του;

 

Σήµερα που η ζήτηση στους τοµείς ύδρευσης και άρδευσης ολοένα και αυξάνεται, ενώ παράλληλα οι υδάτινοι πόροι µειώνονται και το µη ανταποδοτικό νερό τείνει να ανέρχεται στο 50%  µε βάση το παραγόµενο, η διαχείριση του νερού απαιτεί ολιστική προσέγγιση και καινοτοµία.

 

Έχοντας στενή και µακροχρόνια συνεργασία µε τους δηµόσιους φορείς που σχετίζονται µε την διαχείριση των υδάτινων πόρων διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα όπως, η έλλειψη µόνιµου προσωπικού ώστε να υπάρχει 24ώρη εποπτεία των συστηµάτων παρακολούθησης & ελέγχου. Ως απόρροια αυτής της συνθήκης, είναι η µη έγκαιρη ενηµέρωση των προβληµάτων και η καθυστερηµένη επίλυση αυτών, που έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια µεγάλων ποσοτήτων ύδατος.

 

Επιπρόσθετα, όλες οι ενέργειες για την συντήρηση των κρίσιµων υποδοµών δεν γίνονται προληπτικά αλλά κατασταλτικά, µετά από καταστροφική βλάβη, όπως αυτή της Θεσσαλίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

 

Ακόµα µια ανάγκη που προέκυψε και έπρεπε οπωσδήποτε να δοθεί λύση,  ήταν οι υπέρογκες καταναλώσεις ενέργειας που ως αποτέλεσµα είχαν τις υψηλές χρεώσεις ρεύµατος.

Αυτοί ήταν και οι λόγοι της δηµιουργίας του Argus Panoptes, καθώς πιστεύουµε ακράδαντα ότι η αποτελεσµατική αξιοποίηση και διαχείριση του νερού απαιτεί συνεργασία µεταξύ των δηµοσίων φορέων και των επιχειρήσεων που παρέχουν τεχνολογίες  ευφυών συστηµάτων, ώστε όλοι µαζί να εξασφαλίσουµε ένα βιώσιµο µέλλον.

 

-Ποια πλεονεκτήµατα παρέχει η χρήση του;

 

Τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν στους οργανισµούς από την ορθή χρήση τεχνολογιών Ιnternet of Things είναι απολύτως µετρήσιµα σε ποσοτικά µεγέθη, αλλά θεωρώ ότι στην παρούσα φάση πρέπει να αναφερθώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που µπορεί να προσδώσει µια τέτοια καινοτοµία  στην καθηµερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται µε την διαχείριση του πολυτιµότερου πλέον αγαθού, του νερού!

 

Το νέο Κέντρο Αποµακρυσµένης ∆ιαχείρισης Argus Panoptes µπορεί να εξασφαλίσει υψηλή παραγωγικότητα της υπηρεσίας ύδρευσης ή άρδευσης, καθώς εντοπίζει έγκαιρα από που  προέρχεται η απώλεια του ύδατος. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι διαµαρτυρίες των πολίτων και διασφαλίζεται η αξιοπιστία της υπηρεσίας.

 

Αυτό συµβαίνει καθώς σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο, τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, εξειδικευµένοι µηχανικοί της CONSTRAT Group, 24 ώρες το 24 ώρο συλλέγουν αποθηκεύουν και επεξεργάζονται ψηφιακά δεδοµένα από κατά τόπους µονάδες που διασυνδέονται µε όργανα ελέγχου ή  απευθείας µέσω αισθητήρων.

 

Έτσι παρέχουµε ολιστική απεικόνιση των δεδοµένων που συλλέγονται στο Data Center και συνεχή έλεγχο των αποθεµάτων και της ποιότητας του πόσιµου ύδατος. Μέσω της αποµακρυσµένης παρακολούθησης, ανιχνεύουµε έγκαιρα τον κίνδυνο και αποστέλλουµε ειδοποίηση µε notifications για προληπτική συντήρηση ή  περίπτωση βλάβης.

 

Τέλος και ο καταναλωτής, είτε είναι οικιακός χρήστης είτε είναι επαγγελµατίας αγρότης, βλέπει διαφορά στο λογαριασµό του, καθώς η οµαλή λειτουργία αντλιοστασίων και γεωτρήσεων επιφέρει εξοικονόµηση στην ενεργειακή κατανάλωση.

 

-Πως έχετε προγραµµατίσει να ενηµερώσετε την αγορά για τη χρησιµότητα του νέου προϊόντος;

 

Η ενηµέρωση και η εκπαίδευση των στελεχών της αγοράς, όχι µόνο για το Αrgus Panoptes αλλά για όλες τις νέες τεχνολογίες, ήταν και παραµένει προτεραιότητα µας. Οι εργοδηγοί µας είναι οι άνθρωποι που έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε τις υπηρεσίες των ∆ήµων και των ∆.Ε.Υ.Α. Είναι εκείνοι που δίνουν την πρώτη πληροφορία για ότι καινοτόµο παράγετε στο R&D τµήµα µας.

 

Το τµήµα marketing του οµίλου έχει ήδη καταρτήσει πλάνο προωθητικών κινήσεων που περιλαµβάνει την παρουσία µας σε κλαδικές εκθέσεις και συνέδρια, όπως η 33η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.∆.Ε.Υ.Α. που θα διεξαχθεί στα Χανιά, που θα σηµατοδοτήσει για εµάς το εναρκτήριο λάκτισµα για την επίσηµη παρουσίαση του προϊόντος στην αγορά.

∆εν θα σταθούµε όµως µόνο σε αυτά. Προγραµµατίζουµε παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να µεταλαµπαδεύσουµε την πληροφορία της καινοτόµου λύσης µας και να ευαισθητοποιήσουµε όλους τους υπεύθυνους προς την κατεύθυνση ότι η διαχείριση του νερού δεν είναι πλέον πολυτέλεια αλλά επιτακτική ανάγκη.

-Υπάρχουν άλλες δραστηριότητες που θα µπορούσαν στο µέλλον να ενταχθούν στην πλατφόρµα Argus Panoptes;

 

Το Κέντρο Αποµακρυσµένης ∆ιαχείρισης Argus Panoptes  µπορεί να αποτελέσει ολιστική λύση για την διαχείριση των έξυπνων πόλεων ‘smart cities’. Kάθε ∆ήµος που έχει ήδη εγκαταστήσει έξυπνα συστήµατα που µεταδίδουν πληροφορίες, µπορεί να ενταχθεί στην πλατφόρµα µας.

 

Μέσο της καινοτοµίας που χαρακτηρίζει την συγκεκριµένη πλατφόρµα, µπορεί ένας ∆ήµος να µας εµπιστευθεί την παρακολούθηση όλων των έξυπνων υποδοµών του. Μερικά παραδείγµατα είναι οι διαχείριση των απορριµµατοφόρων, των έξυπνων χώρων στάθµευσης, της τηλεµατικής υπηρεσίας των λεωφορείων, τις µετρήσεις ενέργειας που καταναλώνει κάθε δήµος   ακόµα και ο έλεγχος των βιολογικών καθαρισµών.

 

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η κοινωνία µας αλλά και το παγκόσµιο στερέωµα αντιµετωπίζουν τα τελευταία χρόνια µια βαθιά ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση. Είναι καθήκον όλων µας, από όποια θέση και αν βρισκόµαστε να καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αφήσουµε στην νέα γενιά µια βιώσιµη πραγµατικότητα.

Δείτε το τεύχος ΕΔΩ